استراتژی ها

استراتژی ها

      تعيين قبله و قله هاي روشن، مشخص كردن اولويتها،‌ پرداختن به نقاط قوت و ضعف و مراقبت از فرصتها و تهديدها، هماهنگي و همسو نمودن جهت گيري ها و فعاليتها، پرهيز از روزمرگي و ايستائي و هرزرفتن انرژي ها، فعال شدن بجاي منفعل بودن و ... فوائدي است كه با  طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک حاصل می شود.
 
چشم انداز
ارائه خدمات آموزشی نوین با بالاترین کیفیت به تمامی متقاضیان و مشتریان و کسب رتبه اول در میان موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی .
 
مأموریت
تاکید بر استانداردهای آموزشی در جهت پاسخگوئی به نیازهای آموزشی فراگیران از طریق توسعه و بهبود فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی با به کارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر و تکنولوژی های نوین در حوزه خدمات آموزشی .
 
استراتژیهای آموزشی
     تامین نیازهای مهارتی فراگیرندگان و ارائه آموزش های با کیفیت و جامع در قالب برگزاری دوره های آموزشی برای تمامی فراگیران آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد الوند و همچنین توسعه طرح های آموزشی، نیازمند برنامه ریزی صحیح، دقیق ، کامل و به روز می‌باشد. تدوین برنامه استراتژیک مختص موسسه آموزشی پیش نیاز ضروری و غیر قابل تردید برای نیل به این هدف ارزشمند می‌باشد، که آموزشگاه الوند با الهام گرفتن از الگوها و استانداردهای آموزشي نوین شرایط را برای این منظور مهیا کرده است.
 
راهبردهای آموزشی 
✔ فراهم آوردن فرصت ها، زمینه ها و بسترهای آموزشی لازم برای تمامی متقاضیان و مشتریان.
✔ طراحی تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مالی، بازرگانی و مدیریتی با توجه به جدیدترین متدهای آموزشی.
✔ ارائه برنامه های آموزشی تلفیقی درجهت افزایش یادگیری شرکت کنندگان و توسعه دانش و مهارت شغلی آنان.
✔ برنامه ریزی در جهت تولید محتوای آموزشی برای تمامی دوره های آموزشی به صورت کاغذی، الکترونیکی، چند رسانه ای(مالتی مدیا) و ...
✔ ارتباط و همکاری با انجمن ها، سازمان ها موسسات آموزش عالی در جهت تبادل اطلاعات و تعامل مناسب با آنها در صحنه ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط.
✔ ارتقاء كيفی برنامه های آموزشی و تلاش در جهت بهبود اثربخشی دوره های آموزشی.
✔ توسعه وتقويت فرهنگ و هويت سازماني موسسه آموزشی.
✔ جذب منابع مورد نیاز در خصوص انجام  فعالیتهای آموزشی.
✔ استفاده از جدیدترین وسایل و تجهیزات آموزشی در برگزاری دوره های آموزشی.
✔ بهره گیری از اساتید مطرح، با تجربه و متخصص در اجرای برنامه های آموزشی.
✔ ارزیابی اثربخشی تمامی دوره های آموزشی.
 
ارزش ها و بینش ها
     دريافت كنندگان خدمات آموزشی آموزشگاه الوند، تمامی نهادها، سازمان ها، شرکت ها، موسسات، افراد و ... می باشند، هدف نهايي ما برقراری عدالت آموزشی به سهم خود، جلب رضايت تمامی آنها و كمک به توسعه همه جانبه و پايدار خدمات آموزشی است. براي تأمين اين هدف،آموزشگاه الوند خود را نسبت به همه مخاطبان موسسه متعهد مي داند. به همین منظور ارزش های ذیل را چراغ راه خود قرار داده و در حفظ آنها استوار خواهد بود.
1. ترویج فضایل اخلاقی با هدف اعتلای منابع انسانی توأم با رعایت انضباط حرفه ای
2. ما معتقد به حفظ احترام و رعايت جايگاه مشتریان هستيم و جلب رضايت آنان را مقدمه اي براي دست يابی به اهدافمان می دانيم. 
3. ما معتقدیم در تمامی فعاليت‌های خود بايد به سوی تعالی فردی و سازمانی حركت كنيم.
4. ما در رفع  تمامی نیازهای آموزشی مخاطبانمان بیشترین تلاش را خواهیم داشت. 
5. با خودمان، مشتریانمان  و تمامی ذینفعان صادق هستیم.
6. دستيابي به بهترين نتايج و افزايش بهره وری با كمترين هزينه برای ما به عنوان يك ارائه دهنده خدمات آموزشی از بيشترين اهميت برخوردار است.
7. ارائه آموزش مداوم جهت حفظ دانش و مهارت های كسب شده برای فراگیران همواره مد نظر ما خواهد بود.
8. مشتری مداری و کسب اعتماد، رضایت مشتری و احساس مسئولیت در برابر تمامی مشتریان، یادگیرندگان و... و ارائه خدمات با کیفیت به آنان.
9. بكارگيری روشهای علمی نوین، حركت بر اساس برنامه، رعایت الزامات استانداردها در ارائه خدمات آموزشی ، رعايت نظم و استفاده از تجربه هاي مفيد مورد توجه ماست. ما مشكلات و نارسايی ها را عمدتاً معلول نقص برنامه ريزي و ساختار نامناسب مي دانيم و راه حل اين مسائل را در اقدامات اصولی، علمی و نظام مند جستجو می كنيم.
10. و در پایان همواره معتقدیم که کیفیت جزء جدایی ناپذیر خدمات آموزشی می باشد و رعایت آن باعث اثر بخشی خدمات به مشتریان و توسعه شایستگی های آنان  می شود.