اثربخشی آموزشی

بررسی و تحلیل اثربخشی آموزشی از خدمات آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد الوند می باشد.

      هدف‏ نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است لذا بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان لازمه فرآیند آموزش می‌باشد و با این قسمت است که حلقه آموزش تکمیل می‏گردد. در حقیقت ارزیابی اثربخشی دوره‏های آموزشی آیینه‏ای فراهم می‌آورد تا از یک سو، مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن‏تر از چگونگی کم و کیف فعالیت‏های آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزش سازمان را مجهز می‏کند تا نسبت به جنبه‏های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا نمایند و از این طریق به اثر بخش نمودن برنامه و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی مدد رسانند. بنابراین شناخت و به کار گیری ساز و کارهای سنجش اثربخشی دوره های آموزشی و نشان دادن پیامد های آن برای جامعه‏ی سازمانی، از جمله ضروریات یک برنامه ریزی جامع آموزش و بهسازی نیروی انسانی است. به همین منظور شرکت توان آفرین وستا امکان ارزیابی اثربخشی دوره های شما مشتریان عزیز را بر اساس الگوهای ذیل فراهم می آورد.
 
✔ مدل انتقالی هالتون
✔ الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک  
✔ الگوی ارزیابی سیپ(CIPP)
✔ مدل رويلر و گلدشتاين(Rouiller & Goldstein)
✔ مدل ماتيو و مارتينو(Mathieu & Martineau)
 

 

شما هم نظر دهید

نام:
ایمیل (نمایش داده نمی شود):
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل):
متن نظر: