دوره های آموزشی

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو
هزینه دوره: 5,290,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/09
مدت : ۴۰۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/09 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
کارشناس بیمه خسارت خودرو

400ساعت حضوری و آنلاین
عناوین دوره :
توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار / توانایی تشخیص نوع خودرو
توانایی تشخیص موتورهای خودرو / توانایی تشخیص اتاق خودروها و شاسی آنها
توانایی تشخیص سیستم تعلیق و متعلقات آنها / توانایی تشخیص سیستم انتقال قدرت خودروها
توانایی تشخیص سیستم انتقال قدرت خودروها / توانایی تشخیص سیستم ترمز خودروها و متعلقات آنها
توانایی تشخیص سیستم برق خودروها و متعلقات آنها / توانایی تشخیص سیستم سوخت رسانی خودروها و متعلقات آنها
توانایی تشخیص سیستم خنک کننده خودروها و متعلقات آنها / توانایی تعیین نوع خسارت و هزینه یابی از اتاق های خودروها
توانایی تعیین نوع خسارت و هزینه یابی از خسارات سیستم تعلیق خودروها
توانایی تعیین نوع خسارت و هزینه یابی از سیستم انتقال قدرت خودرو و متعلقات آنها
توانایی تعیین نوع خسارت و هزینه های خسارات موتورهای بنزینی و دیزلی و متعلقات آنها
توانایی تعیین نوع و هزینه خسارت سیستم ترمز خودروها
توانایی تعیین نوع خسارت و هزینه خسارات سیستم برق خودروها و متعلقات آنها
اساتید با تجربه و متخصص


شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
کمک متصدی اسناد مالی
هزینه دوره: 4,550,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/12
مدت : ۳۲۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/12 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی


320ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :
بررسي تقسيم بندي واحدهاي اقتصادي
انتقال ارقام به دفاتر ما لي
تنظيم اسناد ما لي
انجام عمليات مربوط به وجوه نقد، تنخواه گردان و صورت مغایرت بانکي
ارزيابي موجودي ها
انجام عمليات مربوط به مطا بات
انجام عمليات مربوط به دارائي هاي ثابت
تهيه اسناد بدهي وسرمايه
محاسبه ماليات بر ارزش افزوده
بكارگیری نرم افزارهاي حسابداري در تهيه اسناد ما لي

اساتید با تجربه و متخصص

شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
حسابدار مالیاتی
هزینه دوره: 3,250,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/09
مدت : ۲۰۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/09 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مدیر مالی

150ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

تصمیم گیری و فعالیت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی وجریان نقدی
پیش بینی مالی ، برنامه ریزی و بودجه بندی
اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
بودجه بندی سرمایه ای
مدیریت سرمایه در گردش
تامین مالی کوتاه مدت
ریسک ، بازده و ارزیابی اوراق بهادار
کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه

اساتید با تجربه و متخصصشماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
انباردار
هزینه دوره: 3,250,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/25
مدت : ۱۸۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/25 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
انباردار


180ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

طبقه بندی انبار
تهیه و تامین موجودی و ورود کالابه انبار
نگهداری کالا در انبار
کنترل های کیفی و کمی موجودی ها
خروج و صدور و کنترل کالا از انبار
ورود و خروج موقت کالا
انجام عملیات مربوط به جریان ورود و خروج کالا
کنترل و ثبت ورود و خروج کالا به صورت الکترونیکی

اساتید با تجربه و متخصص

شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
مهندس فروش
هزینه دوره: 3,250,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/12
مدت : ۱۸۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/12 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مهندس فروش

180ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

بكارگیری اصول تشخیص مشتریان محصولات تولیدی
مدیریت ارتباط با مشتریان
تدوین نقشه استراتژیك و تحقیقات بازاریابی
تحقیق و توسعه محصول و خدمات ( R&D,RTD)
بكارگیری فنون فروش
بكارگیری فنون پشتیبانی فروش
بكارگیری فنون نوین الكترونیكی در کسب و کار


اساتید با تجربه و متخصصشماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
مسئول صادرات و واردات
هزینه دوره: 2,950,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/01
مدت : ۱۶۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/01 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مسئول صادرات و واردات

160ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :
توانايي فني شغل / توانايي تشخيص مفاهيم و كليات مربوط به صادرات و واردات
توانايي تشخيص اصول تجارت الكترونيك در بازرگاني خارجي
توانايي تشخيص منابع اطلاعاتي مربوط به صادرات و واردات
توانايي تشخيص اصول شركت در نمايشگاه / توانايي تشخيص قوانين و مقررات صادرات و واردات
توانايي تشخيص اصول مكاتبات بين المللي / توانايي انعقاد قرارداد بيمه بازرگاني
توانايي انعقاد قرارداد حمل و نقل / توانايي به كارگيري نظام مالي در صادرات و واردات
توانايي انجام مكاتبات مربوط به پرداخت / توانايي تشخيص اصول بازرسي
توانايي انجام تشريفات گمركي / توانايي پردازش سفارش و توزيع فيزيكي كالا در صادرات
توانايي پردازش سفارش و توزيع فيزيكي كالا در واردات / توانايي پاسخ به شكايات و اعتراضات
توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار


اساتید با تجربه و متخصص
شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
مسئول استعلامات و مناقصات
هزینه دوره: 2,650,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/27
مدت : ۱۵۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/27 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مسئول استعلامات و مناقصات


150ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

توانايي بكارگيري آيين نامه ها و دستورالعمل هاي شغلي
توانايي بكارگيري قوانين موافقتنامه ها وشرايط عمومي واختصاصي پيمان
توانايي جمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات مربوط به موضوع مورد و مناقصه
توانايي انتخاب تامين كنندگان
توانايي اطلاع رساني وبكارگيري راه كارهاي اعلام مناقصه واستعلام
توانايي جمع آوري پاكات واعلام تامين كننده برتر جهت عقدقرارداد
توانايي تهيه گزارش وگزارش گيري


اساتید با تجربه و متخصصشماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
مدیر مالی
هزینه دوره: 2,700,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/28
مدت : ۱۵۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/25 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مدیر مالی

150ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

تصمیم گیری و فعالیت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی وجریان نقدی
پیش بینی مالی ، برنامه ریزی و بودجه بندی
اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
بودجه بندی سرمایه ای
مدیریت سرمایه در گردش
تامین مالی کوتاه مدت
ریسک ، بازده و ارزیابی اوراق بهادار
کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه

اساتید با تجربه و متخصصشماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
حسابداری عمومی پیشرفته
هزینه دوره: 2,150,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/25
مدت : ۱۲۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/25 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
حسابدار عمومی پیشرفته


120ساعت حضوری و آنلاین


عناوین دوره :

توانايي تشخيص نوع شركتها و اداره آنها
توانايي انجام امور حسابداري شركتهاي غيرسهامي
توانايي تنظيم و نگهداري حسابهاي شركتهاي سهامي
توانايي تنظيم ترازنامه به اشكال مختلف در شركتهاي سهامي
توانايي تنظيم حسابهاي لازم در مواقع ايجاد تغييرات در شخصيت حقوقي شركت
توانايي تنظيم حساب تصفيه در مواقع انحلال شركتهاي سهامي
توانايي انجام امور حسابداري شركتهاي تعاونياساتید با تجربه و متخصص

شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
حسابداری حقوق و دستمزد
هزینه دوره: 2,050,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/11
مدت : ۱۱۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/11 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
حسابدار حقوق و دستمزد


110ساعت حضوری و آنلاین


عناوین دوره :
تهیه حقوق خالص و ناخالص در شرکت های خدماتی و بازرگانی
محاسبه حقوق و دستمزد در شرکت های تولیدی
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
بكارگیری رایانه در محاسبات و تهیه لیست حقوق و دستمزد

اساتید با تجربه و متخصص

شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
مدیر حسابرسی
هزینه دوره: 1,910,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/01
مدت : ۱۰۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/01 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مدیر حسابرسی


100ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :
حسابرسي مالي توسط مدیر حسابرسي
اجراي مسئوليتهاي قانوني حسابرسان
كنترل فرمهاي حسابرسي و كيفيت حسابرسي ها
نمونه گيري در حسابرسي
تحليل شواهد حسابرسي
تحليل اهداف و برنامه ریزي حسابرسي
استفاده از سيستم كنترل داخلي در حسابرسي ها


اساتید با تجربه و متخصصشماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
تحلیل گر بازارهای مالی بین المللی
هزینه دوره: 1,950,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/01
مدت : ۱۰۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/01 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

100ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره:
توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي / توانايي تشخيص تعاريف پايه
توانايي كار با نرم افزارهاي معاملات / توانايي مديريت سرمايه
توانايي استفاده از تحليل تكنيكي و فني / توانايي استفاده از روندها
/ توانايي استفاده از خطوط و الگوهاي فيبوناچي Camarilla و Pivot توانايي تشخيص خطوط
توانايي استفاده از الگوهاي شمعي / توانايي استفاده از الگوهاي قيمتي كلاسيك
توانايي استفاده از شاخص ها / توانايي بكارگيري ساعات مناسب براي انجام معامله
توانايي استفاده از ارتباط نوسانات قيمت دارايي هاي مالي مختلف / Eliott توانايي استفاده از تئوري موج
توانايي استفاده از تحليل بنيادي / توانايي استفاده از مشخصات انحصاري دارايي هاي مالي اصلي
توانايي طراحي و اجراي استراتژي معاملات / توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

اساتید با تجربه و متخصص


شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
رئیس تدارکات
هزینه دوره: 1,910,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/18
مدت : ۱۰۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/18 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
رئیس تدارکات


100ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

تهیه اسناد و مدارك خرید و بررسي درخواستهاي خرید
تجزیه و تحلیل منابع خرید
تعیین روشهاي خرید
خرید کالاهاي مورد نیاز از بازارهاي داخلي
تهیه و انعقاد قرار داد
بررسي و کنترل چگونگي حمل
تسویه حساب با ارئه دهندگان کالا و خدمات طرف حساب با سازمان ها و افراد مختلف
استفاده از اینترنت در خریدهاي داخلي و خارجي


اساتید با تجربه و متخصص


شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
ترخیص کار گمرکات
هزینه دوره: 1,200,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/25
مدت : ۸۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/25 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
ترخیص کار گمرک

80ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :
توانايي تشخيص مفاهيم و اصطلاحات گمركي
توانايي تشخيص قوانين و مقررات امور گمركي
توانايي تشخيص رويه ها و تشريفات گمركي
توانايي تشخيص اسناد گمركي جهت تنظيم اظهار نامه
توانايي تشخيص اسناد و اوراق صادره توسط گمرك
توانايي تشخيص اصول نگهداري كالا در انبار گمركي
توانايي تشخيص فرايند تشريفات گمركي و ترخيص كالا
توانايي تشخيص تخلفات گمركي و قاچاق كالا
توانايي پيگيري موارد اختلاف در مراجع رسيدگي به اختلاف گمركي
توانايي تشخيص اصول تعيين ارزش كالا در گمرك
توانايي طبقه بندي كالا
اساتید با تجربه و متخصص


شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
صندوقدار فروشگاه
هزینه دوره: 1,200,000 تومان
شروع دوره: 1400/12/01
مدت : ۷۵ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/12/01 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
صندوقدار فروشگاه


75ساعت حضوری و آنلاین


عناوین دوره :

تحويل صندوق و كار با آن
استفاده از تجهيزات و ابزار جانبي
دريافت وجوه از مشتري
برخورد مناسب با مشتري
بكارگيري قوانين و مقررات اداري
تحول صندوق
اساتید با تجربه و متخصص


شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
مدیریت قراردادها
هزینه دوره: 820,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/23
مدت : ۴۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/23 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
مدیریت قراردادها


40ساعت حضوری و آنلاین

عناوین دوره :

توانايي انجام تكنيكهاي مذاكره و فروش به منظور عقد قرارداد
توانايي تجزيه و تحليل الزامات سيستم
توانايي تنظيم پيوست هاي فني به منظور عقد قرارداد
توانايي تهيه و تنظيم انواع اسناد تجاري
توانايي انجام مطالعات امكان سنجي به منظور عقد قرارداد
توانايي برقراري ارتباطات اثر بخش با طرفين قرارداداساتید با تجربه و متخصصشماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
حسابرسی عملیاتی (سطح مقدماتی)
هزینه دوره: 600,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/19
مدت : ۳۲ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/19 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
حسابرسی عملیاتی


32ساعت حضوری و آنلاین


عناوین دوره :
تعيين معيارهاي حسابرسي عملياتي
مقايسه مفاهيم حسابرسي عملياتي با حسابرسي صورت هاي مالي
بكارگيري روش ها و تكنيك هاي حسابرسي در موسسات دولتي و بخش خصوصي
آزمون كنترلهاي مديريت در حسابرسي هاي عملياتياساتید با تجربه و متخصص

شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31
شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی
هزینه دوره: 400,000 تومان
شروع دوره: 1400/11/25
مدت : ۲۰ ساعت
مهلت ثبت نام: 1400/11/25 ثبت نام
اطلاعات بیشتر
استاد: اساتید آموزشگاه
اصول و مبانی مبارزه با پولشویی


20ساعت حضوری و آنلاین


عناوین دوره :

شناسايي روند تكامل پولشويي
بررسي اصول استاندارد مبارزه با پولشويي در سطح داخلي و بين المللي
شناسايي سازمانها و نهادهاي بين المللي مرتبط با مبارزه با پولشويي
بررسي مباني قانوني و حقوقي مبارزه با پولشويي در سطح بين الملل
بررسي چارچوب حقوقي مبارزه با پولشويي در جمهوري اسلامي ايران
اساتید با تجربه و متخصص


شماره تماس: 02188750629
واتساپ:09046331130
وبسایت:www.edualvand.ir
ایمیل: edu.alvand1398@gmail.com
آدرس: تهران ، خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک 31