دپارتمان های آموزشی : بازرگانی و تجارت بین الملل

Commerce and International Tradeدپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

عناوین دوره های دپارتمان

بازاریاب
مهندس فروش
مدیر بازاریابی و فروش
ترخیص کار گمرکات
مسئول صادرات و واردات
مسئول استعلامات و مناقصات
مدیریت قراردادها
انباردار
رئیس تدارکات
مدیر ارشد کسب و کار MBA