مالی

دوره های مالی آموزشگاه فنی حرفه ای الوند

 

 حسابدار    350 ساعت

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی   320 ساعت 

حسابدار مالیاتی    200 ساعت

مدیر مالی   150   ساعت

حسابدار عمومی پیشرفته    120 ساعت 

حسابدار حقوق و دستمزد     110 ساعت

مدیر حسابرسی   100 ساعت

تحلیلگر بازارهای بین المللی   100 ساعت 

صندوق دار فروشگاه   75 ساعت

حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی)    32 ساعت

 شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی    20 ساعت

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو   400 ساعت

 

شما هم نظر دهید

نام:
ایمیل (نمایش داده نمی شود):
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل):
متن نظر: